หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    รายการ ตำแหน่งานงาน ทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

1. วิศวกรโครงการ ( 26 กันยายน 2563 )( อัตรา )

บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยง ... อ่านต่อ

2. Project Manager ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนนโยบายและเวลาที่กำหนด
- แก้ปัญหาต่างๆ ที่ ... อ่านต่อ

3. ดร้าฟ คนเขียนแบบ ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต้องการ พนักงาน เขียนแบบ ทำSHOP DRAWING EE  "ไฟฟ้า'' ... อ่านต่อ

4. วิศวกรประมาณการต้นทุน ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
1.ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ติดต่อประสานงานให ... อ่านต่อ

5. Senior Site Coordinator ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
1.	บริหารจัดการวางแผนการปฏิบัติการวัดและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้ง/งานติดตั้ ... อ่านต่อ

6. พนักงานช่างเทคนิคโยธา (บริษัทในเครือ ปตท.) ( 26 กันยายน 2563 )( หลายอัตรา อัตรา )

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

-งานซ่อมบำรุง อาคารสูง เช่นงานโยธา, งานสี, งานปูน, งานเช ... อ่านต่อ

7. พนักงานเขียนแบบผังอาคารและระบบท่อ ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบการเขียนแบบให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด งานก่อสร้ ... อ่านต่อ

8. วิศวกร ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ขอบเขตปริมาณงาน
? งานสำรวจ/จัดท ... อ่านต่อ

9. Project Engineer ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
1.สำรวจพื้นที่งานและตรวจสอบระบบโครงสร้าง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เป็ ... อ่านต่อ

10. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานลำต้อยติ่ง หนองจอก ( 26 กันยายน 2563 )( 3 อัตรา )

บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด
- ศึกษาแบบ อ่านแบบ ถอดแบบ และคำนวนงานเบี้องต้นได้
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปต ... อ่านต่อ

11. วิศวกรออกแบบ ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท บลิซ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1) สามารถออกแบบการก่อสร้าง ประชุมและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการวางแผน และสั่ ... อ่านต่อ

12. Project Site ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
-ตรวจสอบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม 
-แก้ไขปัญหาในโครงการ ตามระยะเวลาและแผนงาน 
-จ ... อ่านต่อ

13. Fore Man ( 26 กันยายน 2563 )( ไม่จำกัดจำ อัตรา )

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
-คุมงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง ... อ่านต่อ

14. วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน โฟร์แมน ( 26 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัท แพรคทิเคิล-พี จำกัด
- วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
- ควบคุมการก่อสร้างให้เ ... อ่านต่อ

15. ผู้จัดการโครงการ ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท แพรคทิเคิล-พี จำกัด
1. จัดทำแผนงานย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ Master Schedule เช่น Monthl ... อ่านต่อ

16. วิศวกรโยธา ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. จำกัด
ดูแลงานด้านการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในโรงงาน
และงานด้านการตอกเสาเข็มภาคสนาม ... อ่านต่อ

17. Real Estate Project Development Specialist (Project Engineer) ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
Key Responsibilities:
Draft strategies, planning, and evaluate risks of real-es ... อ่านต่อ

18. Chief Engineer ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
? Preparing work schedule for installation
? Preparing and reviewing the quotat ... อ่านต่อ

19. Real Estate Project Development Specialist (Project Engineer) ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
Key Responsibilities:
Draft strategies, planning, and evaluate risks of real-es ... อ่านต่อ

20. Chief Engineer ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
? Preparing work schedule for installation
? Preparing and reviewing the quotat ... อ่านต่อ