หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    รายการ ตำแหน่งานงาน ทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

1. หัวหน้าหน่วยช่างเครื่องกล ( 26 กันยายน 2563 )( อัตรา )

บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
ให้คำแนะนำการซ่อมและการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี ตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องจักรที ... อ่านต่อ

2. วิศวกรอุตสาหการ ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมดูแลแผนกซ่อมบำรุง
2.ทำแผน PM
3.ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ฝ่ายผลิต
4.ป ... อ่านต่อ

3. รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด
 - ควบคุมดูแลงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัทฯ
 - ถอดแบบ Construction และควบคุ ... อ่านต่อ

4. Production Supervisor ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )


5. ผู้จัดการวิศวกรรม ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
1. วางแผนกพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ  ภายใน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2.จ่ายงานให้กับพนักงาน ... อ่านต่อ

6. วิศวกร ( เครื่องกล ) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และแก้ไขแม่พิมพ์   สอบเทียบ
2. ควบคุมกระบวนการผลิต และทด ... อ่านต่อ

7. วิศวกรฝ่ายผลิต ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
ขึ้นชิ้นงาน new model, ลองพิมพ์, สามารถอ่าน drawing Auto cad ได้ เป็นอย่างดี รู้ ... อ่านต่อ

8. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
สามารถเขียนแบบ และถอดแบบ ชิ้นส่วนยานยนต์ได้ และใช้ Auto Cad ได้ดี ... อ่านต่อ

9. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ** ปิดรับสมัคร ** ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
ดูงานทั้ง new model งาน ออกแบบ ชิ้นงานอะไหล่รถยนต์ได้ ใช้เครื่องมือช่าง และ เคื่ ... อ่านต่อ

10. วิศวกร ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม ... อ่านต่อ

11. Sr. Industrial Engineer ( 26 กันยายน 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน แล ... อ่านต่อ

12. Engineering Service ด่วน!!! (โทร.02-914-6626) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ซีไอที เอนจิเนียริ่ง จำกัด
- ออกไปพบลูกค้า ตรวจงานระบบ ซ่อมงานชิลเลอร์ ทำใบเสนอราคางาน  เสนอลูกค้า ปิดการขา ... อ่านต่อ

13. Project Engineer ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท พี.คิว.เอ็ม. ซิสเต็ม จำกัด
- อ่านแบบ และถอดแบบได้ ควบคุมงานให้ได้ตามแผน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใ ... อ่านต่อ

14. Engneer ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท พี.คิว.เอ็ม. ซิสเต็ม จำกัด
- อ่านแบบ และถอดแบบได้ ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงาน
- ควบคุมงานให้ได้ตามแบบและแผนงา ... อ่านต่อ

15. วิศวกร (Project Engineer) ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
1. สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ
2. ทดสอบการใช้งานเทคโนโลย ... อ่านต่อ

16. วิศวกร ( ปตท.สนญ. ) ( 26 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
1. วิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ
2. วางแผนการดำเนินงาน ... อ่านต่อ

17. Service engineer ( 26 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัท เจ เค ที ฟิวเจอร์ เทค จำกัด
ดูแลงานserviceเครื่องจักรและงานติดตั้งเครื่องจักร ... อ่านต่อ

18. Supervisor ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )


19. วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ ( 26 กันยายน 2563 )( 3 อัตรา )

บริษัท ณัฐกรวิศวกรรม จำกัด
รับผิดชอบงานออกแบบยานพาหนะ และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ จัดทำ Shop Drawing แบบ Detail  ... อ่านต่อ

20. Sale Engineering ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท วี.เอ.โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
1.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
2.มีความรู้เรื่องแม่พิมพ์ยาง-แม่พิมพ์พลาสติ ... อ่านต่อ