หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    รายการ ตำแหน่งานงาน ทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ ( 26 กันยายน 2563 )( อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

2. พ่อครัว ทำอาหาร ผัด ทอด สาขา สีคอนศรีนครินทร์ ด่วนๆๆ ร้านยำแซ่บ ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด
สามารถทำอาหารผัด-ทอดได้ หรือ ยำ อื่นๆได้

 ... อ่านต่อ

3. Research & Development Supervisor (Microbiology) ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.รับผิดชอบ ปฎิบัติงาน หัวข้อวิจัยจากผู้จัดการฝ่าย
2.วางแผนการทำงาน การนำเสนอ แ ... อ่านต่อ

4. เจ้าหน้าที่ผลิตจุลินทรีย์ ( 26 กันยายน 2563 )( 3 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1. ควบคุมการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์
2. จัดทำ เก็บรวบรวม การผลิตทั้งหมด ... อ่านต่อ

5. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแลป Micro Senior ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลเครื่องมือในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา
2.ดูแลงานเอกสารการบันทึกเพื่อ ... อ่านต่อ

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(เภสัชศาตร์) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.พัฒนาสินค้าใหม่ตามความต้องการของลูกค้า ฝ่ายการตลาด
2.ปรับปรุงสินค้าเดิมที่มีป ... อ่านต่อ

7. ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (โทร.095-374-7614) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี 
2.โรงงานอาหารสัตว์หรือคน
3.มีควา ... อ่านต่อ

8. นักวิชาการสัตว์บก (โทร.098-881-6843) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.เตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
2.เตรียมสื่อการตลาด
3.สนับสนุนงานขาย  ... อ่านต่อ

9. Medical Scientist (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
1. ปฏิบัติงานในห้องแล็บทางด้าน Cytogenetics และ Molecular genetic 
2. ปฎิบัติงา ... อ่านต่อ

10. Product Specialist (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
1.ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือคนไข้ที่ต้องการร ... อ่านต่อ

11. นักเทคนิคการแพทย์ ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- ปฎิบัติงานในห้องแล็บทางด้าน cytogenetics และ Molecular genetic โดยสิ่งส่งตรวจห ... อ่านต่อ

12. ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฎิบัติการวิจัย ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
1.ดูแลการทำงานโดยรวมของห้องปฎิบัตรการวิจัยที่ได้รับการรับรอง iso 15189/15190
2. ... อ่านต่อ

13. Quality Assurance (การประกันคุณภาพ) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด
1.สุ่มและตรวจสอบวัตถุดิบ กระบวนการระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป
2.ดำเนินการเกี่ยว ... อ่านต่อ

14. เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนายาง ด่วน สัมภาษณ์ พร้อม เริ่มงาน ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
 1. ดูแลสูตรยาง  คิดค้นสูตรยาง  (แก้ไขยางที่มีปัญหาได้)
2.สามารถใช้เครือ่ง และอ ... อ่านต่อ

15. พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
1.วิเคราะห์ ทดสอบ และบันทึกผลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันหล่อลื่น
2.จัดทำ ... อ่านต่อ

16. นักวิชาการปฏิบัติการห้องแลปอาวุโส ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
พัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพสินค้า  ... อ่านต่อ

17. Application Engineer and Product Specialist ? Pulp/Paper/Packaging ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )


18. Technical Sales Representative ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เบสทร้า จำกัด
- นำเสนอสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอางให้แก่โรงงาน
- ได้รับค่าคอมมิชชั่น +  ... อ่านต่อ

19. ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำสำนักงานเฉลิมพระเกียรติ ร 9) ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )


20. Sales (ุอุตสาหกรรม) ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท เคมีเอเซีย จำกัด
นำเสนอขายสินค้า หาลูกค้าใหม่ ... อ่านต่อ