หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    รายการ ตำแหน่งานงาน ทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ ( 08 กรกฎาคม 2563 )( อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

2. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเคมี ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

3. นักวิชาการปฏิบัติการห้องแลปอาวุโส ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
พัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพสินค้า  ... อ่านต่อ

4. แม่ครัว/ประเภท ยำ สาขา เมกกะบางนา ด่วนๆๆ ร้านยำแซ่บ ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด
สามารถทำอาหารผัด-ทอดได้ หรือ ยำ อื่นๆได้

 ... อ่านต่อ

5. SALES EXECUTIVE ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

Siamvictory Chemicals Co.,Ltd. (บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด)
1. ติดต่อลูกค้าเก่าและใหม่พื่อเสนอขายสินค้า
2. ร่วมวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อ ... อ่านต่อ

6. ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (โทร.095-374-7614) ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี 
2.โรงงานอาหารสัตว์หรือคน
3.มีควา ... อ่านต่อ

7. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการจุลชีววิทยา ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.รับคำสั่งและนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาปฎิบติ
2.ปฎิบัติงานวิเคาระห์ทางจุลชีววิท ... อ่านต่อ

8. นักวิชาการสัตว์บก (โทร.098-881-6843) ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.เตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
2.เตรียมสื่อการตลาด
3.สนับสนุนงานขาย  ... อ่านต่อ

9. Application Engineer and Product Specialist ? Pulp/Paper/Packaging ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )


10. นักศึกษาฝึกงาน ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )


11. ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริหารจัดการองค์กร ดำเนินงานด้านภาพลักษณ์องค์กร และสื่อสารองค์กร ... อ่านต่อ

12. เจ้าหน้าที่โครงการประจำมูลนิธิ ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วางแผน ตรว ... อ่านต่อ

13. ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ ( 08 กรกฎาคม 2563 )( หลาย อัตรา )

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
รับผิดชอบการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ ควบคุมและตรวจสอบงานในห้องปฏิบัติการให้เป็ ... อ่านต่อ

14. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประจำห้องปฏิบัติการ) ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทดสอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามขั้นตอนและวิธีการทดสอบ บันทึก ... อ่านต่อ

15. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ( 08 กรกฎาคม 2563 )( หลาย อัตรา )

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วางแผนงานโครงการ ควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพ ... อ่านต่อ

16. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานศึกษาวิจัย งานการสำรวจ หรืองานด้านสิ่งแวดล้อมอื ... อ่านต่อ

17. นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ ( 08 กรกฎาคม 2563 )( หลาย อัตรา )

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดประชุมรับฟังค ... อ่านต่อ

18. Sales (ุอุตสาหกรรม) ( 08 กรกฎาคม 2563 )( หลาย อัตรา )

บริษัท เคมีเอเซีย จำกัด
นำเสนอขายสินค้า หาลูกค้าใหม่ ... อ่านต่อ

19. พนักงานขาย ( 08 กรกฎาคม 2563 )( หลาย อัตรา )

บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
1. ขายกล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
2. จัดการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของกล้อ ... อ่านต่อ

20. **ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K ( 08 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
? Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement ... อ่านต่อ