หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    รายการ ตำแหน่งานงาน ทั้งหมด 275 ตำแหน่ง

1. พนักงานบุคคล ( 05 กรกฎาคม 2563 )( อัตรา )

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ปฏิบัติงานธุรการประจำฝ่ายบุคคล
- คีย์ข้อมูลพนักงานเข้า - ออก ประจำวัน
- จัดเ ... อ่านต่อ

2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
ประสานงานฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนงานภายใน-ภายนอก
 ... อ่านต่อ

3. หัวหน้างานอาวุโส ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
จัดทำใบพรรณนาหน้าที่การงาน(JD) ใบกำหนดหน้าที่งาน(JS) เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดประ ... อ่านต่อ

4. ผู้จัดการ แผนกแรงงานสัมพันธ์ ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
1. รับผิดชอบ งานด้านแรงงานสัมพันธ์ รักษาและควบคุมให้       พนักงานปฎิบัติต ... อ่านต่อ

5. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
1.เรียบเรียงบทความเพื่อนำลงเว็บไซต์/ถ่ายภาพ/ออกแบบ Photoshop/ถ่ายวีดีโอ
2.จัดทำ ... อ่านต่อ

6. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
1.ดำเนินการจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.จัดทำข้อมูลงานใบอนุญาตนายหน้าประ ... อ่านต่อ

7. หัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 
2.ดำเนินการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 ... อ่านต่อ

8. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการตลาด ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
?     ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานฝ่ายการตลาด ด้านประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

 ... อ่านต่อ

9. ผู้เชี่ยวชาญวิทยากร กลุ่มงานวิทยากร ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
Job Summary :
- จัดการวางแผนส่งมอบและตรวจสอบโปรแกรมการฝึกอบรมและ / หรือโซลูชันก ... อ่านต่อ

10. HR Data Analytic & Performance Management (KPIs) ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )


11. HRIS Officer ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )


12. Trainer (Telesales) ด่วน!!! ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับส่วนงานขายทางโทรศัพท์
2.ดำเนินการบริหารจัดการฝ ... อ่านต่อ

13. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานงบประมาณประจำปี
2. ขยายธุรกิจกับคู่ค้าเดิม และเพิ่มธ ... อ่านต่อ

14. วิทยากร (Business Development Trainer) ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1. กำหนดเป้าหมาย วางแผนหลักสูตรการอบรม และจัดทำการฝึกอบรม โดย
  กำหนดกลยุทธ์เ ... อ่านต่อ

15. Recruitment Specialist ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )


16. HR COMPENSATION AND BENEFITS ด่วน!!! ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )


17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ทำเงินเดือนพนักงาน แจ้งเข้าออกประกันสังคม สรุปยอดคอมมิชชั่นพนักงานขาย สรุปยอดค่า ... อ่านต่อ

18. หัวหน้าแผนกบุคคล ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )


19. Telesales Supervisor (Product PA) ติดต่อ 0637353956 K.ติม ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
- ดูแลทีมขายเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ
- สนับสนุนกา ... อ่านต่อ

20. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruiter ) หยุดเสาร์ - อาทิตย์ ติดต่อคุณต้าร์ ( 05 กรกฎาคม 2563 )( 3 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
 - คัดสรร สรรหาบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งหรือสายงานต่างๆ
 ... อ่านต่อ