หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    รายการ ตำแหน่งานงาน ทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่กราฟิก ( 29 กันยายน 2563 )( อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
- ออกแบบกราฟิก สำหรับจัดอาร์ตเวิร์คหนังสือเด็กอนุบาล แบบเรียนประถมศึกษา มัธยมศึก ... อ่านต่อ

2. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 29 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

3. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ( 29 กันยายน 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

4. เจ้าหน้าที่กราฟิก ***ด่วนมาก*** ( 29 กันยายน 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
- ออกแบบกราฟิก สำหรับจัดอาร์ตเวิร์คหนังสือเด็กอนุบาล แบบเรียนประถมศึกษา มัธยมศึก ... อ่านต่อ

5. พนักงานบริการ เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ (ค่าแรง 450.-บาท ) *ด่วนมากๆๆ ( 29 กันยายน 2563 )( หลายอัตรา อัตรา )

บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด
ดูแลรับผิดชอบงานบริการ
ดูแลยอดขาย
ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า
ดูแลระเบียบภายในร้ ... อ่านต่อ

6. เลขา ภาษาจีน อังกฤษ ( 29 กันยายน 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ภาษา อังกฤษ จีน 

สำนักงานบัญชี และกฎหมาย 
รับทำ Visa And Workpermit 
งานกฎห ... อ่านต่อ

7. เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาอังกฤษ ( 29 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท แอท โฟน จำกัด
1.แปล บทความ และเอกสาร
2.ดูแล Social ภาษาอังกฤษ
3.ดูแล ระบบ E-commerce ภาษาอัง ... อ่านต่อ

8. Content Writer ( 29 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )


9. เจ้าหน้าที่สื่อความ ( 29 กันยายน 2563 )( ไม่ระบุจำนวน อัตรา )

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานเขียนบทความให้กับหน่วยงาน
งานเขียนบทความสั้นๆลง สื่อ ... อ่านต่อ

10. Content Editor Specialist [Contact OAT :065-056-2509 ] ( 29 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
?	Review online content marketing on community web 
?	Have full understanding o ... อ่านต่อ

11. Customer Service Staff (Chinese) ( 29 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
1. Accept customer problems online and solve them in time; Establish good relati ... อ่านต่อ

12. Content Editor Specialist [Contact OAT :065-056-2509 ] ( 29 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
?	Review online content marketing on community web 
?	Have full understanding o ... อ่านต่อ

13. Customer Service Staff (Chinese) ( 29 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
1. Accept customer problems online and solve them in time; Establish good relati ... อ่านต่อ

14. Content Editor Specialist [Contact OAT :065-056-2509 ] ( 29 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
?	Review online content marketing on community web 
?	Have full understanding o ... อ่านต่อ

15. Customer Service Staff (Chinese) ( 29 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
1. Accept customer problems online and solve them in time; Establish good relati ... อ่านต่อ

16. //รับด่วน// เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ตม. [รายได้15K-17K] สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500 ( 29 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
- ทำหน้าที่กรอกเอกสารภาษาอังกฤษ เมื่อมีคนมาติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 ... อ่านต่อ

17. //รับด่วน// เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ตม. [รายได้15K-17K] สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500 ( 29 กันยายน 2563 )( 10 อัตรา )

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
- ทำหน้าที่กรอกเอกสารภาษาอังกฤษ เมื่อมีคนมาติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 ... อ่านต่อ

18. //รับด่วน// เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ตม. [รายได้15K-17K] สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500 ( 29 กันยายน 2563 )( 10 อัตรา )

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
- ทำหน้าที่กรอกเอกสารภาษาอังกฤษ เมื่อมีคนมาติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 ... อ่านต่อ

19. //รับด่วน// เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ตม. [รายได้15K-17K] สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500 ( 29 กันยายน 2563 )( 10 อัตรา )

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
- ทำหน้าที่กรอกเอกสารภาษาอังกฤษ เมื่อมีคนมาติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 ... อ่านต่อ

20. //รับด่วน// เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ตม. [รายได้15K-17K] สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500 ( 29 กันยายน 2563 )( 10 อัตรา )

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
- ทำหน้าที่กรอกเอกสารภาษาอังกฤษ เมื่อมีคนมาติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 ... อ่านต่อ