หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    รายการ ตำแหน่งานงาน ทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ ( 11 กรกฎาคม 2563 )( อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

2. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

3. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

4. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับป ... อ่านต่อ

5. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.ปรับปรุงกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปี ทะเบียนความเสี่ยง การประเมินคว ... อ่านต่อ

6. รับสอนภาษาจีน อังกฤษ ไทย ทั่วไป ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

Streetup Model Modeling & Agency
  รับสอนภาษาจีน อังกฤษ ไทย วิชาทั่วไป สอนการบ้าน ติวสอบ นักเรียนไทย อินเตอร์ สอง ... อ่านต่อ

7. ครูสอนภาษาจีนพาร์ทไทม์ (หลายอัตรา) ( 11 กรกฎาคม 2563 )( xxx อัตรา )

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์
- สอนภาษาจีนตามแนวทางของสถาบัน
- จัดทำสื่อการสอนและกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสนุกก ... อ่านต่อ

8. ครูผู้ช่วย (Part Time) ด่วน!!! ( 11 กรกฎาคม 2563 )( หลาย อัตรา )

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์
1. ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนและบริเวณรับลูกค้า
2. ดูแลนักเรียนระหว่างรอเข้า ... อ่านต่อ

9. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานศึกษาวิจัย งานการสำรวจ หรืองานด้านสิ่งแวดล้อมอื ... อ่านต่อ

10. พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีที่พักและอาหารฟรี ( 11 กรกฎาคม 2563 )( หลาย อัตรา )

ฺBachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
พี่เลี้ยงเด็กประจำบ้าน ... อ่านต่อ

11. พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิปริญญาตรี คบ. ปฐมวัย 15,000 บาท มีที่พักและอาหารฟรี ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 5 อัตรา )

ฺBachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
พี่เลี้ยงเด็ก อยู่ประจำโดยพักอาศัยกับครอบครัวเด็ก
มีที่พักฟรี และอาหาร 3 มื้อ
 ... อ่านต่อ

12. พี่เลี้ยงเด็ก สอน/พูด ภาษา English วุฒิปริญญาตรี 15000 บาท ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 5 อัตรา )

ฺBachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
พี่เลี้ยงเด็ก อยู่ประจำกับครอบครัวพ่อแม่เด็ก มีที่พักฟรี-อาหาร ... อ่านต่อ

13. พี่เลี้ยงติดรถโรงเรียน ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 10 อัตรา )

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กบนรถโรงเรียน  รับส่งเด็กเช้าและเย็น ... อ่านต่อ

14. ครูสอนคณิตศาสตร์ ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 3 อัตรา )

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
จัดทำแผนการเรียนการสอน ... อ่านต่อ

15. ครูภาษาไทย ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
จัดทำแผนการเรียนการสอน ... อ่านต่อ

16. ครูภาษาอังกฤษประถมปลาย ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
สอนภาษาอังกฤษประถม4-5-6
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนผ่านกิจกรรม
งานประจำ
งานที่ได้รับมอ ... อ่านต่อ

17. ครูสอนวิชาดนตรี รับเฉพาะครูผู้หญิง (อีเล็คโทน, วงโยธวาทิต) ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 2 อัตรา )

โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เป็นประจำ สอนดนตรี อีเล็คโทน ระดับอนุบาล 2-ประถมศึกษ 6 ... อ่านต่อ

18. นักวิชาการ ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )

Vicchi Enterprise CO., Ltd.
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นทะเบียน อย.ยาสัตว์ อาหารสัตว์และผ ... อ่านต่อ

19. Academic Consultant Executive ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )


20. ครูสอนภาษาไทย ( 11 กรกฎาคม 2563 )( 1 อัตรา )