หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    รายการ ตำแหน่งานงาน ทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ ( 26 กันยายน 2563 )( อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

2. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

3. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ( 26 กันยายน 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560)
 ... อ่านต่อ

4. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( 26 กันยายน 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับป ... อ่านต่อ

5. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ( 26 กันยายน 2563 )( 4 อัตรา )

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.ปรับปรุงกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปี ทะเบียนความเสี่ยง การประเมินคว ... อ่านต่อ

6. ครูสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ IE ระดับชั้นม.3 ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
-	เน้นติวเนื้อหาเพื่อเพิ่มเกรดและเสริมความเข้าใจ
-	เนื้อหาที่สอนอิงตามหนังสือเร ... อ่านต่อ

7. ครูใหญ่ ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )


8. ครูผู้ช่วย วิชาคณิตศาสตร์ fulltime ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

คุมอง เดอะมอลล์บางกะปิ (Kumon The Mall Bangkapi)
สถานที่ทำงาน ศูนย์คุมองเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4
วันทำงาน พุธ - ศุกร์ 11.00-19 ... อ่านต่อ

9. ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย parttime ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

คุมอง เดอะมอลล์บางกะปิ (Kumon The Mall Bangkapi)
สถานที่ทำงาน ศูนย์คุมองเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4
วันทำการ พุธ - ศุกร์ 11.00-19 ... อ่านต่อ

10. ผู้ช่วยเลขานุการส่วนตัวผู้บริหาร ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด
- ดูแลส่วนตัวของผู้บริหาร
- ดูแล รับ-ส่ง บุตรของผู้บริหาร
- ช่วยงานเอกสารที่บ ... อ่านต่อ

11. ครูผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย fulltime ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )

คุมอง เดอะมอลล์บางกะปิ (Kumon The Mall Bangkapi)
สถานที่ทำงาน ศูนย์คุมองเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4
วันทำงาน พุธ - ศุกร์ 11.00-19 ... อ่านต่อ

12. สัตวแพทย์ ( 26 กันยายน 2563 )( 1 อัตรา )


13. ครูผู้ช่วย (Part Time) ด่วน!!! ( 26 กันยายน 2563 )( หลาย อัตรา )

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์
1. ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนและบริเวณรับลูกค้า
2. ดูแลนักเรียนระหว่างรอเข้า ... อ่านต่อ

14. พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีที่พักและอาหารฟรี ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

ฺBachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
พี่เลี้ยงเด็กประจำบ้าน ... อ่านต่อ

15. พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิปริญญาตรี คบ. ปฐมวัย 15,000 บาท มีที่พักและอาหารฟรี ( 26 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

ฺBachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
พี่เลี้ยงเด็ก อยู่ประจำโดยพักอาศัยกับครอบครัวเด็ก
มีที่พักฟรี และอาหาร 3 มื้อ
 ... อ่านต่อ

16. พี่เลี้ยงเด็ก สอน/พูด ภาษา English วุฒิปริญญาตรี 15000 บาท ( 26 กันยายน 2563 )( 5 อัตรา )

ฺBachelor 4 Kids ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต
พี่เลี้ยงเด็ก อยู่ประจำกับครอบครัวพ่อแม่เด็ก มีที่พักฟรี-อาหาร ... อ่านต่อ

17. พี่เลี้ยงติดรถโรงเรียน ( 26 กันยายน 2563 )( 10 อัตรา )

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กบนรถโรงเรียน รับส่งเด็กเช้าและเย็น ... อ่านต่อ

18. ครูสอนคณิตศาสตร์ ( 26 กันยายน 2563 )( 3 อัตรา )

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
จัดทำแผนการเรียนการสอน ... อ่านต่อ

19. ครูภาษาไทย ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
จัดทำแผนการเรียนการสอน ... อ่านต่อ

20. ครูภาษาอังกฤษประถมปลาย ( 26 กันยายน 2563 )( 2 อัตรา )

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
สอนภาษาอังกฤษประถม4-5-6
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนผ่านกิจกรรม
งานประจำ
งานที่ได้รับมอ ... อ่านต่อ