หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโฆษณางาน ลงประกาศงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน


    ข้อมูลองค์กร
ลักษณะประเภทของธุรกิจ

บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้าโฟร์โมสต์ เป็นบริษัทในเครือของ รอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่า ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ รอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่า เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง อัฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีพนักงานมากกว่า 16,000 คน ในกว่า 25 ประเทศทั่วโลก บริษัทและพนักงานของเราทุกคนยึดถือคุณค่าหลักขององค์กร เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน ซึ่งคุณค่าหลักดังกล่าวประกอบด้วย พร้อมรับความท้าท้าย เติบโตไปพร้อมกัน และ มีจิตสำนึกและรับผิดชอบงาน

สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมากว่าสี่สิบปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ด้วยความจริงใจในการดำเนินธุรกิจของเรา ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภคและคู่ค้า ซึ่งเป็นผลทำให้ บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ภายใต้ตราสินค้าโฟร์โมสต์ ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดสินค้านมพร้อมดื่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารนม


ที่ตั้ง

ติดต่อ : ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กรสัมพันธ์
สำนักงานใหญ่ ชั้น 6 อาคารเอส.พี. เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 02-6201900 ต่อ 1508 recruitment.foremost@frieslandcampina.com กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์

02-6201900    


Fax

02-6201988